Oleander är inte bara namnet på en släkt. Det har även en stor plats i botaniken värld.

Vintergröna.
Vintergröna.

En art ur släktet Rauvolfior.
En art ur släktet Rauvolfior.

En art ur släktet Strofantus.
En art ur släktet Strofantus.

Nerium Oleander
Nerium Oleander.


Oleanderväxter, Apocyna´ceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 2000 arter, varav flertalet träd, buskar och lianer i tropiska och subtropiska trakter. Bladen är enkla och motsatta eller kransställda. De tvåkönade, regelbundna blommorna sitter i knippen eller klasar eller en och en; de är ofta stora, iögonfallande och väldoftande. Frukterna är av flera slag. Familjen innehåller ett flertal arter med medicinskt verksamma substanser. Ur andra arter kan man utvinna gummi. Många är prydnadsväxter, och några ger timmer. Till familjen förs bl.a. allamandor, oleander, rauvolfior, rosenskönor, strofantus och vintergrönor.

Oleanderväxter har i mycket hög grad använts inom folkmedicinen och till viss del varit utgångsmaterial vid framställning av moderna mediciner. I det tropiska släktet rauvolfior, har vissa arter visat sig innehålla lugnande och blodtryckssänkande substanser. Arter ur släktet strofantus har använts till pilgifter och som hjärtmediciner.

olea´nder, Ne´rium olea´nder, art i familjen oleanderväxter. Den blir i sin naturliga miljö i medelhavsländerna en 4-5m hög buske. De 12-15 cm långa, ständigt gröna, läderartade bladen är glänsande gröna, och de 4-5 cm breda, väldoftande blommorna, som sitter i knippen, är vita, gula, rosa eller röda. Arten odlas i Sydeuropa som gatuträd och i Sverige som krukväxt. Hela växten är giftig p.g.a. sitt innehåll av hjärtpåverkande ämnen av glykosidtyp. - Namnet oleander är troligen en ombildning av medeltidslat. lora´ndrum (möjligen med anslutning till lat. o´lea 'oliv(träd)'), som i sin tur är en ombildning - med anslutning till lat. lau´rus 'lager' - av senlat. rhodode´ndron (se vidare Nrododendron).


Insekten OleandersvärmareOleandersvärmare, Da´phnis ne´rii, art i fjärilsfamiljen svärmare. Den har ett vingspann på 9-12 cm och olivgröna vingar med rosenröda, buktiga band och vita tvärlinjer. Fjärilens hemland är tropiska Afrika, varifrån den årligen flyger till Europa. Larven lever på oleander och vintergröna och kan inte övervintra i nordliga områden.

Text: Nationalencyklopedin
Bilder: Nationalencyklopedin, plantadviser.com och Sveriges Lantbruksunversitetet.
Adminstratörer, formgivare och ansvariga utgivare: Anders Oleander, Fredrik Oleander och Peter Oleander
<- Tillbaka till huvudmenyn